Managing Council

Name

Designation

Shri. Shirish Madhukarrao Chaudhari President
Shri. Sahebu Allabaksha Tadavi Vice- President
Shri. Ajit Khushal Patil Secretary
Shri. Sudheer Yadavrao Chaudhari Member
Smt. Vijaya Ramchandra Patil Member
Shri. Ashok Atmaram Zambare Member
Shri. Kashinath Bhagwan Firake Member
Shri. Prabhat Rambhau Chaudhari Member